·    شما چه میزان از ارزش اقتصادی آتی خود را بیمه کرده‌اید؟

·    چشم‌انداز اقتصادی شما برای پانزده سال آینده، چه مبلغی است؟ آیا می‌دانید تحقق چند درصد از این مبلغ را می‌توانید تضمین کنید؟

·    آیا می‌دانید ارزش اقتصادی آتی تضمین‌شده شما از مالیات بردرآمد معاف می‌باشد؟

·    آیا می‌دانید مبالغی که بابت تولید چشم‌انداز اقتصادی خود پرداخت می‌کنید از درآمد مشمول مالیات شما در هر سال کسر می‌شود؟

·    آیا می‌دانید ارزشِ حالِ (دین حال شدهٔ) ارزش اقتصادی آتی شما، در نبود شما بدون رعایت تشریفات اداری (از جمله حصر وراثت) توسط خانواده شما ظرف مدت ده روز قابل وصول می‌باشد؟

 

پاسخ به این سوالات و طراحی پکیج بیمه‌ای مناسب جهت تحقق چشم‌انداز اقتصادی آتی شما

فقط به صورت حضوری در دفتر نمایندگی و یا محل کار شما

منتظر تماس شما هستیم

( یادمان باشد گاهی اوقات، خیلی زود، دیر می‌شود )